tel./fax: 32 495 81 14

Executio iuris non habet iniuriam

Godziny urzędowania


Siedziba Kancelarii:

al. Bielska 92/14 43-100 Tychy

Kancelaria czynna:

Poniedziałek, wtorek, czwartek:
8:30 - 14:30
Środa:
8:30 - 16:00

Komornik przyjmuje interesantów:

Środa:
9:00 - 16:00

Przy telefonie:

Połączenia są realizowane:
Poniedziałek - czwartek:
9:00 - 13:00

Kancelaria:

tel./fax: 32 495 81 14 e-mail: kancelaria@tychykomornik.pl

Rachunek bankowy:

07 1020 2528 0000 0402 0433 1369 BANK PKO BP

Dojazd


Lokalizacja Kancelarii w Tychach

Kontakt


Zapraszam do kontaktu

UWAGA!!!

W związku ze stanem epidemii strony i interesanci
będą przyjmowani osobiście
w kancelarii komornika wyłącznie w środy
i jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu
terminu i godziny stawiennictwa
oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W pozostałe dni możliwy będzie wyłącznie kontakt
drogą elektroniczną, telefoniczną i pocztową.